Stubbfräsning – Hur det går till

03 april 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Stubbfräsning är en vanlig metod för att ta bort stubbar efter träd som har fällts. Det är en process som kan utföras av professionella eller med hjälp av en hyrd stubbfräs. I den här artikeln kommer vi att titta på vad stubbfräsning är och hur det går till.

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning är en metod för att ta bort stubbar som är kvar efter att ett träd har fällts. Processen utförs med en stubbfräs, en maskin som skär bort stubben till en nivå där det inte längre är synligt på markytan. Stubbfräsning kan utföras på alla typer av träd, oavsett storlek eller typ.

Förberedelser inför stubbfräsning

Innan stubbfräsningen kan påbörjas är det viktigt att marken runt stubben är fri från hinder som kan orsaka skador på maskinen. Det är också viktigt att marken är mjuk nog för att maskinen ska kunna gräva ner tillräckligt djupt för att ta bort hela stubben. Om marken är för hård eller torr kan det vara svårt att fräsa bort hela stubben.

 

Handelsträdgård

Hur går stubbfräsning till?

Stubbfräsning är en relativt enkel process. Först så placeras stubbfräsen ovanpå stubben och sätts igång. Maskinen kommer att börja fräsa bort stubben i små bitar. Fräsens blad rör sig fram och tillbaka över stubben för att ta bort den. När maskinen har fräst bort hela stubben kommer det enda som återstår att fylla hålet med jord.

Fördelar med stubbfräsning

Det finns många fördelar med att använda stubbfräsning för att ta bort stubbar. För det första är det en snabb och effektiv metod. Istället för att behöva gräva upp hela stubben med rot och allt kan stubbfräsning ta bort stubben på bara några minuter. Detta gör att marken snabbt kan återställas och användas för annat ändamål. En annan fördel är att stubbfräsning är mycket mer estetiskt tilltalande än andra metoder för att ta bort stubbar. Istället för att lämna en stor grop efter sig kommer stubben att vara helt borta och marken ser ut som den gjorde innan trädet fälldes.

Fler nyheter