Skicka bud med erfaren firma

Kungsbud är en budfirma som har 25 års erfarenhet och har dagliga körningar över hela Sverige och övriga Europa. Idag stoltserar de med 50 anställda och en gedigen vagnpark som klarar av att hantera de allra flesta förfrågningar som inkommer från kunder med behov av transporthjälp. Kungsbuds förare har stor kompetens inom budbranschen och lång erfarenhet av yrket och vagnparken som de befogar över består av skåpbilar, kranbilar och lastbilar som alla klarar respektive jobb galant. 

Kungsbud erbjuder ett stort antal transportlösningar som tillgodoser alla behov och det kan vara allt från en kemikalier till värmetransport. För de mer delikata transporterna av farligt gods så har de specialutbildad personal, säkerhetsutrustade bilar och säkerhetssamordnare med tillstånd från MSB att förfoga över. I övrigt så kan man även erbjuda värmetransport där godset inte får understiga vissa temperaturer och det kan handla om mediciner. Utöver farligt gods och värmetransport så gör de även kyltransporter där man använder sig av bilar med kylaggregat för att klara leveransen av frys- och matvaror. 

Kungsbud är en av de stora budfirmorna i Stockholm och klarar som sagt av att leverera det mesta som efterfrågas av kunderna. Vill man ha en enkel transport av gods från punkt A till punkt B så fixar Kungsbud det smärtfritt och snabbt. Vill man däremot ha en långvarig lösning av regelbundna körningar så är deras leverans på slinga något att ta i beaktande. I distributionen erbjuder man även en mellanlagring under en viss tid då man har tillgång till en depå vilket är en mycket fin service för kunderna. Har man som företag mycket att transportera men inte har ambitionen att skaffa egna bilar och förare för ändamålet så finns även den lösningen hos Kungsbud då man erbjuder uthyrning av både bilar och förare där man tar hela ansvaret för leveranserna i ett helhetskoncept. 

Jenny Olsson