0

Säkra och moderna bergarbeten

Det pågår stora ting under markytan. Gruvindustri och bergarbete är under förändring och utveckling. Lasermätning, GPS och elektroniska detonationer börjar bli vardag. Det är viktigt att få fram verktyg och metoder som har en god prestanda och är ekonomiskt effektiva. Den här industrin är inget undantag från andra branscher som byggsektorn, tillverkningsindustrin eller infrastruktursatsningarna. Det faktum att en explosion sker på en sekund betyder inte att alla faser är snabba. Förberedelser tar tid och det kan ingen ny teknik ändra på, men den kan hjälpa till.

 

Bergsprängning är grunden

Det finns alltid detaljer att spara på i stora projekt. Konsulttimmar, hyra av maskiner eller upplägget av transporterna, för att ta några exempel. Men att rationalisera bort berggrunden går inte. Den måste bearbetas och anpassas för det nya som ska fram i marken eller ovanpå den. Det är mer än explosioner och bortforsling. Det kan handla om bultning eller nätning för att säkra bergväggar vid vägar eller cykelbanor, snigeldynamit eller wiresågning i känsliga områden. Det gäller att hitta balansen mellan planering och genomförande och göra varje fas så effektiv som möjligt för att spara tid och pengar. 

 

Starta i rätt ände

Förutom den tekniska utvecklingen är också kompetens och nya kunskaper viktiga i den konkurrensutsatta miljön som alla verkar inom. Ta kontakt med http://gnestabergbyggare.se/ i ett tidigt skede om du ska bygga hus, dra vägar eller tunnlar, förändra eller förbättra miljön där det finns berg. Då får du hjälp att analysera vad som är rimligt att göra, med hänsyn till den tid du har och vilka övriga resurser som har betydelse. En till synes så enkel sak som uppmätning av grunden kräver professionalism. Hur påverkas grunden av pålning? Är rakheten beständig? Vilken är den exakta lutningen? Att sätta spaden i jorden utan vetskap om förutsättningarna under den är dumt och onödigt. 

Lily Hansen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *