Licenssvetsning för tuffa krav

Licenssvetsare har mycket stor kompetens, precis som vanliga svetsare, men de har dessutom en annan egenskap. De är nämligen certifierade, så de har kunskaper om alla lagar, normer och hållfasthetskrav i så stor omfattning att de klarar av att ta ansvar för väldigt komplicerade uppgifter. Det är inte bara att svetsa ihop två metallbitar, utan när det ställs tuffa krav, måste man kunna lita på att jobbet är perfekt utfört, så att tank eller rör håller absolut tätt. Det är bra att ha kontakt med en bra svetsfirma, som i akuta fall kan laga läckor snabbt.

 

Temperatur och påverkan

Rörledningar kan innehålla varma vätskor och till och med frätande ämnen, som inte får läcka ut i lokalen. Det gäller till exempel inom livsmedelsindustrin eller i kemiska fabriker. Temperaturer kan växla, och metallen påverkas också av frätande ämnen och av tryckskillnader inuti ledningarna. Reparationer i Jönköping är vanliga, precis som i hela Sverige, när det gäller rörledningar och tankar. Har du problem i fabriken, bör du konsultera ett seriöst företag som snabbt kommer och gör licenssvetsning. Anlita specialister direkt, så slipper du riskera att situationen förvärras.

 

 

Regelbundna kontroller

Ibland sitter felen på konstiga ställen, men en skicklig licenssvetsare kommer åt där också. Du kan också få hjälp med att göra omdragningar och förbättringar, så att det lättare håller tätt framöver också. Dessutom behöver man ofta göra regelbundna kontroller. Det gäller till exempel för en container, som måste täthetsprovas med jämna mellanrum. Licenssvetsare är vana vid att läsa komplicerade manualer och föreskrifter, och de har den kompetens som behövs för att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Ofta finns det bestämda standarder för hållfastheten hos olika typer av utrustning. Lämna över ansvaret till en erfaren licenssvetsare även för att kontrollera och serva sådana saker, så slipper du att hålla reda på alla lagar och regler själv.

jonas olsson