I Falun finns det pumpar till din verksamhet

28 juli 2021
patrick pettersson

Det är inte bara människor och djur som förflyttar sig, utan även lösa och trögflytande vätskor behöver förflytta sig ibland. För att kunna förflytta vätskor så behöver du en pump, det kan gälla till exempel kemteknisk industri, livsmedelsbranschen och bioindustri.

Det finns ett stort sortiment av pumpar för olika behov, det är en bra idé att kontakta en pumpservice som kan installera pumpar som klarar av explosiva miljöer, hög viskositet, aggressiva kemikalier med fasta partiklar, med mera. De hjälper dig gärna med att hitta rätt för din verksamhets behov. Det är kanske just en effektpump av högsta kvalitet som du behöver till din verksamhet i Falun. 

Ett företag med pumpservice levererar och installerar nya pumpar och hjälper även till med service av dina befintliga pumpar. Det finns bland annat magnetdrivna pumpar, membranpumpar, kolvpumpar, doseringspumpar, pulverpumpar och pumpar för fett och olja. Företaget utför även service till pumparna, antingen på plats eller att de hämtas och servas i den egna verkstaden. 

Membranpumpar

Användningsområdena är många och dessa pumpar används för nästan alla typer av vätskor, tunnflytande, viskösa, rena eller starkt förorenade. Pumparna kan användas i explosionsfarliga områden tack vare den pneumatiska motorn (drivs av tryckluft). Pumpens kapacitet regleras med hjälp av luftflödet och pumpar med hjälp av två membran som rör sig fram och tillbaka.

En membranpump ger ett pulserande flöde och om det behövs kan en tryckutjämnare kopplas in efter pumpen som reducerar pulseringen. 

Pulverpumpar

En pulverpump är speciellt utvecklad för att transportera torra produkter som pulver och puder i ett slutet system för att skapa en dammfri miljö. Lämpliga produkter för pulverhantering är kakao-, stärkelse-, mjölk- och proteinpulver inom livsmedelsindustrin, samt färgpigment och bindemedel inom färgindustrin.

Dessa pumpar ersätter din manuella hantering av pulver och skapar en dammfri miljö och minskar den luftburna föroreningen med direktöverföring från behållaren till produktionslinjen.

 

 

Fler nyheter