Grunderna för magnetiskt drivna pumpar i Kungsbacka

19 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Grunderna för magnetiskt drivna pumpar i Kungsbacka

De finns överallt, ofta dolda. Ibland finns de under marken vi går på, ibland finns de i våra hem. Men framförallt finns de i våra företag och industrier. Jag prata givetvis om pumpar.

Pumpar är en av de mest grundläggande maskinerna inom industrin. De finns i alla typer av industrier och kan användas för att pumpa olika typer av vätskor. Pumparna utförs ofta med hjälp av elektricitet, men det finns också pumpar som drivs med hjälp av magnetism. I denna artikel kommer vi att beskriva hur magnetiskt drivna pumpar fungerar och vilka industrier som kan tänkas behöva använda dem.

En magnetisk drivna pump består av en rotor och ett stator. Rotorn är den rörliga delen som driver pumpens axel, medan statorn är den fasta delen som håller rotorn i rörelse. Pumpen fungerar när strömmen som är kopplad till statorn skapar ett magnetfält. När magnetiska fältet driver rotorn, pumpas vätskan genom systemet. Pumparna kommer i olika storlekar och kan användas för att pumpa både små och stora mängder vätska.

pumpservice - pumpar Kungsbacka

Var används de?

Magnetiskt drivna pumpar kan användas i en mängd olika industrier, från kemisk till skogsbruk. Pumparna är särskilt användbara inom olje- och gasindustrin eftersom de kräver lite elektricitet och är effektiva. Pumparna kan även användas för att pumpa vatten, vilket gör dem användbara inom vatten- och avloppsbranschen. Pumparna kan även användas för att pumpa miljöfarliga gaser, vilket gör dem användbara inom många affärssektorer som jordbruk eller transport.

Som med alla maskiner måste magnetiskt drivna pumpar servas regelbundet för att fungera som de ska och säkerställa lång livslängd. Pumparna bör servas minst en gång per år eller när det upptäcks tecken på förslitning. Pumparna kan servas själva, om man har tillgång till den rätta utrustningen, men experthjälp rekommenderas för vissa typer av service och om problem upptäcks. Kolla med ett företag som tillhandahåller pumpar i Kungsbacka om du har problem med din pump.

Fler nyheter