Fin begravningsgudstjänst för dina nära i Hudiksvall

02 mars 2021 Lily Hansen

När det värsta har hänt är det tryggt att veta att allt stöd och hjälp som man behöver finns hos kyrkan och dess personal. När sorgen är som störst får man besök av en präst som i lugn och ro kan trösta och prata om det som nu kommer hända. 

Då får man även möjlighet att diskutera hur man vill att begravningen ska vara och vad som ska hända. Det är även något som man kan få hjälp med på en begravningsbyrå, men det stöd som prästen kan ge är mycket speciellt och välkommet i en sådan situation.

En vacker akt

En begravningsgudstjänst i Hudiksvall är alltid ett ljuvt och tröstande tillfälle där alla nära och kära får mötas i sin sorg för att ge varandra stöd och kärlek. Man får själv välja vilka psalmer eller visor som man vill ska framföras och även utsmyckningen av kyrkan går enligt de önskemål som man lagt fram. 

Som närmast sörjande kan man välja om man vill ha en öppen kyrka där alla som önskar får komma och visa sin respekt för den bortgångne eller om man vill ha en stilla och liten ceremoni där endast de allra närmaste deltar. Sitt önskemål kan man annonsera innan.

Stund för begrundan

Efter ceremonin kan man samlas en stund för en matbit och något att dricka. Man brukar kunna låna en lokal i församlingshemmet eller i kyrkan, för att där i lugn och ro samtala och smälta det farväl man precis har tagit. Ibland har prästen möjlighet att vara med för att lyssna och trösta alla de som känner en djup sorg över det som hänt. 

Att bara vara i kyrkans miljö kan trösta många som annars kanske inte besöker den miljön så ofta. En miljö där man känner hela livets gång från dop till konfirmation, bröllop och slutligen begravning. 

Fler nyheter