Advokat kan vara behjälplig i många olika situationer

18 mars 2021 Cecilia Olsson

Att vara i behov av juridisk hjälp kan många gånger kopplas samman med brott, men så behöver det absolut inte vara. Det finns flera goda grunder till att söka hjälp från advokat utan att ett brott har begåtts, till exempel kan det handla om att man vill öka sina förutsättningar till asyl eller så har man svårt att komma överens vid en separation och behöver hjälp att lösa konflikten. Att kontakta en advokatfirma kan därmed bli aktuellt av flera olika anledningar.

Professionell hjälp vid asylansökan 

En asylsökande har lämnat sitt hemland på grund av att det finns fara för livet. Det är vanligt att det skett på grund av att det pågår beväpnade strider i landet, men det kan även vara så att den asylsökande flyr från förföljelse på grund av exempelvis religionstillhörighet, politiska åsikter, sexuell läggning eller kön. För att bli beviljad asyl krävs att man på ett eller annat sätt kan bevisa att man är i behov av skydd. Därför kan det vara bra att ta hjälp från en advokatfirma som besitter rätt kunskap och kan hjälpa i ärendet. 

Ibland behövs hjälp från utomstående vid konflikt

Vid en separation är det dessvärre inte ovanligt att det uppstår konflikter, framförallt då det finns barn med i bilden. Som tur är går det ofta att lösa konflikter genom medling men ibland går det så långt att ärendet hamnar i domstol. En advokatfirma som har kunskap inom familjerätt kan hjälpa till att så smidigt som möjligt försöka lösa konflikten. 

Advokatfirma i Västsverige med bred kompetens

Advokatfirman Ottosson & Pakas är en firma som har bred kunskap inom både asylrätt och familjerätt. De kan förutom det även hjälpa till inom områden såsom brottmål, konsumenträtt, migrationsrätt, bodelning och medling. På https://advokatfirmanop.se/sv går det att läsa mer om vad Advokatfirman Ottosson & Pakas kan hjälpa till med.

Fler nyheter