Advokat för familjens bästa

Äktenskap, skilsmässor och separationer är väldigt vanligt i dagens samhälle. Förr i tiden var det svårare att skilja sig, framförallt för kvinnor som sällan hade egna pengar att leva för. Förutom att det var en ekonomisk fråga så innebar det dessutom att man lätt fick en skamstämpel om man var skild. Idag lever vi i ett mer jämställt samhälle där kvinnor oftast har en egen inkomst och de allra flesta ser inte heller ner på någon för att han eller hon är skild. Men att gå igenom en skilsmässa eller separation är fortfarande något som kan vara oerhört jobbigt och ledsamt. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man underlätta vid en eventuell skilsmässa i framtiden.

Äktenskapsförord är något man kan höra mycket om i amerikanska filmer och serier. Det talas även ofta om så kallade ”golddiggers” som ofta är unga vackra kvinnor som gifter sig med gamla rika män för att få deras pengar när maken dör eller då de skiljer sig. Men ett äktenskapsförord behöver inte vara något som endast används av rika människor för att skydda sig vid en eventuell separation, det kan även vara för att skydda tillgångar om en av parterna i ett äktenskap skulle avlida. Det kan såklart också vara ett bra sätt att förebygga konflikter i samband med separation. Genom att upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal kan man juridiskt säkra sina tillgångar. Det kan gälla till exempel om man äger något värdefullt som man inte önskar ska vara del av de gemensamma tillgångarna om man går isär eller om man vill göra det möjligt för en partner att bo kvar i den gemensamma bostaden om man skulle avlida.

När man ska skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal bör man ta juridisk hjälp för att vara säker på att allt blir rätt från början. Advokatfirman Ottoson & Pakas har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan ge kvalificerad rådgivning både för att förebygga senare problem samt juridisk hjälp om man redan har hamnat i någon form av tvist. Läs mer på https://advokatfirmanop.se/sv.

 

Cecilia Olsson